Aanmelden nieuwsbrief
Albert Jan Slomp

Albert Jan Slomp

Penningmeester

Albert Jan Slomp is adjunct directeur van de Rabobank, en penningmeester van NatuurCollege. Respect voor medemens en leven in verbondenheid met de natuur zijn belangrijke waarden voor Albert Jan. Hij is algemeen econoom en inmiddels meer dan 20 jaar actief in diverse functies in het bankwezen. Juist vanuit deze rol ziet hij hoe de functie van geld is veranderd en op welke wijze deze verandering de keuzes die mensen maken heeft beïnvloed. "De Aarde is een kwetsbare planeet. Het is onze plicht dat wij als een goed rentmeester onze leefomgeving beheren, want mens en natuur leven in wederzijdse afhankelijkheid." Het inzicht dat natuur een financieel-economische factor van belang is, is tegenwoordig gelukkig algemeen aanvaard. De uitdaging waar we voor staan is dat we leren op een duurzame rendabele wijze te ondernemen. Het contact met de natuur is bepalend voor ons geluk. Het integreren van dit inzicht in beslissingen en beleid is een uitdaging. Het is een dankbare taak om hier een bijdrage aan te mogen leveren.

maandag, 29 juni 2015 11:14

Trainnee Battle 2015

Vrijdag 5 juni streden 21 teams om de winst in de Trainee Battle 2015. Nadat Wiebe Draijer vorig jaar een opdracht namens de SER uitsprak, gaf Sylvo Thijsen (directeur Staatsbosbeheer) de teams dit jaar de uitdaging om op zoek te gaan naar goede initiatieven voor een structureel verdienmodel voor Staatsbosbeheer. De enthousiaste twintigers maakten serieus werk van deze opdracht (zie traineebattle 2015 voor een impressie).

Het was een lastige opdracht! Hoe kun je de waarde van de natuur benutten om Staatsbosbeheer in staat te stellen de natuur in stand te blijven houden ? Aan iedere economische waardering ligt immers een vraag en aanbod ten grondslag. De kern van de zaak is: in hoeverre zijn we ons (nog) bewust van de natuur ?

Natuur is altijd en overal aanwezig. Zij biedt onder andere voedsel, rust en inspiratie. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar is dit tegenwoordig allerminst. De natuur vraagt onze bewuste aandacht. Jouw kijk op de natuur bepaalt ook jouw (economische) waardering.

Heel inspirerend om deze creatieve generatie te zien brainstormen. Het winnende idee was om zorgkosten te voorkomen door gebruik te maken van de genezende werking van de natuur. Wat is de Natuur jou waard ?

Verzenden