Aanmelden nieuwsbrief
Willem Ferwerda

Willem Ferwerda

Bestuurslid

Willem Ferwerda (1959) is directeur en oprichter van Commonland, een organisatie die projecten en bedrijven ontwikkelt om gedegradeerde gebieden op basis van een businessmodel te herstellen in samenwerking met lokale partijen, bedrijven en investeerders. Hij heeft hiervoor het '4 returns framework' ontwikkeld: elk te herstellen gebied resulteert in vier 'returns'; inspirationele, sociale, natuur en financiële returns. Ferwerda is executive fellow Business & Ecosystems aan de Rotterdam School of Management - Erasmus Universiteit en speciale adviseur van de IUCN Commission Ecosystem Management (Zwitserland). Van 2000-2012 was hij directeur van het Nederlandse kantoor van de IUCN (International Union for Conservation of Nature). In deze periode zette hij o.a. een internationaal natuurbehoudprogramma op, dat 1500 projecten heeft gefinancierd. In 2005 richtte hij Leaders for Nature op, een internationaal bedrijven netwerk om biodiversiteit op de agenda te zetten. Het resulteerde o.a. in een open brief van 80 CEO's aan de overheid in 2006, hetgeen leidde tot een akkoord over biodiversiteit tussen de IUCN-lid organisaties en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ferwerda studeerde tropische ecologie en milieukunde in Nederland en Colombia. In 2016 werd hij door dagblad Trouw uitgeroepen als de nummer 1 van Duurzame 100.

Commonland| Erasmus Universiteit

dinsdag, 20 februari 2018 12:13

Het is groen en het degenereert

Leeuwarder Courant 7 oktober 2017 : Het is groen en het degenereert
maandag, 22 januari 2018 12:01

Gebieden weer leefbaar maken

Om de Aarde leefbaar te houden moet de mens veel meer gaan samenwerken met de natuur. Bestuurslid van het NatuurCollege, Willem Ferwerda zet met Commonland en lokale partners, bedrijven en projecten op die bouwen aan een ecologisch herstellende economie. Winst voor mens én natuur dus. Om dat te doen heeft hij een praktisch framewerk ontwikkelt dat boeren, overheden, bedrijven en investeerders kunnen gebruiken om verschillende soorten winst uit landschappen te halen. De basis van het ‘4 returns’ model, dat mensen kunnen gebruiken om landschappen op een economisch rendabele manier te herstellen, is geboren.

De eerste en allerbelangrijkste winst is volgens Willem de ‘return of inspiration’. Pas als mensen het gevoel hebben dat het anders kan, raken ze gemotiveerd om het ook daadwerkelijk anders te gaan doen. Vervolgens moeten de banen en economische activiteit – het sociale kapitaal – in een regio terugkomen, zodat mensen niet langer wegtrekken: de tweede winst. Maar zonder bodemvruchtbaarheid en een gezonde waterhuishouding geen bedrijvigheid. Om op een duurzame manier geld te verdienen aan een stuk grond moet het natuurlijke kapitaal – het landschap en haar biodiversiteit – centraal worden gesteld. Zodat het land niet alleen nú winst oplevert, maar dat nog honderden jaren zal blijven doen regeneratieve landbouw, bosbouw en tal van andere mogelijkheden om op een duurzame manier te oogsten van ecosystemen, hetgeen zorgt voor return van financieel kapitaal. Dit alles heeft hij in een landschaps-zoneringssysteem uitgewerkt met een lange tijdshorizon van 20 jaar.  

Bekijk dit videoportret dat MaatschapWij maakte, waarin Willem vertelt over zijn inzichten en hoe dat werkt : Gebieden weer leefbaar maken

Regelmatig vragen mensen aan mij: wat is biodiversiteit en waarom is het zo belangrijk? Hoewel er boeken over vol zijn geschreven en er elke week wel ergens ter wereld een congres over wordt gehouden, dringt het belang ervan te weinig door. Dit technische begrip schrikt mensen blijkbaar eerder af dan dat het verbindt. Vandaar dit stukje.

Biodiversiteit is de verscheidenheid van al het leven, de enorme rijkdom van planten, dieren en micro-organismen die samen met elkaar het leven van deze planeet vormgeven. Het is het ‘natuurlijk kapitaal’ waarop onze economie, ons welzijn en onze inspiratie (zoals kunst) is gebaseerd. Het biedt de mensheid veerkracht. Zonder de veerkracht van de biodiversiteit stort de menselijke samenleving uiteindelijk in elkaar. Vaak is biodiversiteit voor ons zichtbaar (denk aan olifanten), maar vaker nog onttrekt het zich aan ons oog, zoals de kleine beestjes in de bodem of al het leven diep verstopt in de oceanen. De gebieden met een rijke biodiversiteit zijn de regenwouden, de koraalriffen, de bossen en de bodems. Deze rijkdom aan soorten is de basis van ons voedsel (de vele gewassen en dierenrassen die we eten komen allemaal uit de natuur), bestrijden plagen (natuur rond landbouwzones zorgen voor minder gebruik van pesticiden en kunstmest) en ons klimaat (natuurlijke bossen regelen het klimaat, houden vocht vast, hebben een verkoelende werking en binden CO2). Daarbij is inmiddels bewezen dat natuur helend werkt op mensen: re-creatie, toerisme en in toenemende mate de gezondheidszorg, maken daar gebruik van. Tenslotte is biodiversiteit de basis van bijna alle kunst: van muziek tot schilderijen, van beeldhouwkunst tot en met de film. Dat komt door de diepe verwondering die oernatuur vaak oproept. De mens kan niet leven zonder deze gratis diensten die de biodiversiteit aan ons geeft: stabiel klimaat, water, een vruchtbare bodem, voedsel, levensvreugde en verwondering.

Het geheim van biodiversiteit zit in hoe al die dier- en plantsoorten met elkaar verweven zijn en hoe afhankelijk ze van elkaar zijn. De mens maakt daar onderdeel van uit, maar beseft dat meestal niet, met als gevolg dat de mens de laatste eeuwen, met een enorme vaart, soorten uit heeft geroeid. Daarmee wordt dit levensweb, dat in feite de veerkracht van onze samenleving is, en daarmee ons vangnet vormt, verder uit elkaar gerafeld en steeds zwakker. Hierdoor kunnen soortenrijke systemen omklappen naar soortenarme systemen die de mensheid steeds minder kunnen dragen. De gevolgen zijn de afgelopen decennia overal zichtbaar in ontbossing, overbevissing, verwoestijning, erosies, uitputting van de bodemvruchtbaarheid met als gevolg gebieden waar mensen weg trekken. Samengevat levert biodiversiteit dus diensten aan ons, de mens, zoals voedsel, water, stabiel klimaat, landbouw, en beschermt ons tegen ziekten en rampen. Het vormt de basis en veerkracht van onze economie en welzijn.

In Nederland is de biodiversiteit na de oorlog schrikbarend snel afgenomen. Soorten stierven uit door ruilverkaveling, kunstmest, pesticiden, en verdwijnen van het leefgebied. De gevarieerde landbouwsystemen in landschappen die via heggen, boslinten en waterwegen met elkaar in verbinding stonden, verdwenen door de enorme productiedruk per hectare. Een gezonde bodem kent een hoge soortenrijkdom (biodiversiteit) waarbij schimmels, micro-organismen en allerlei dieren en planten verbindingen met elkaar aangaan als een groot internet, die voedsel en water uitwisselen. Als dat verdwijnt, verdwijnt ook de bodemvruchtbaarheid en daarmee de lange termijn garantie op productiviteit in de bodem. Met als gevolg dat in Nederland (en overal ter wereld) de boeren de bodem aan hun kinderen doorgeven in een slechtere staat dan dat ze die hebben gekregen van hun ouders. Landschappen verschralen, en worden lelijker en de ooit zo vruchtbare bodem worden groene woestijnen, waar enkele soorten nog moedig standhouden. Deze groene woestijnen verliezen hun bufferende werking met als gevolg dat er steeds meer kunstmest en middelen nodig zijn om productie hoog te houden. Wat is nodig in Nederland om dit tegen te gaan? Ik denk dat dat een holistisch lange-termijn beleid moet zijn, waarbij landbouwgebieden gevarieerder worden, minder chemisch input wordt gebruikt, en de gebieden doorsneden worden door natuurlijke verbindingszones. Landbouw vanuit een breder landschappelijk perspectief dus, meer natuurinclusief. Gelukkig zie je een beweging opkomen die dat als toekomstbeeld ziet.

Het belangrijkste is dat biodiversiteit ons herinnert wie we zijn en waar we vandaan komen als mens. Wij zijn diep met dieren en planten verbonden en komen eruit voort. Wij maken daar dus deel van uit. Verschraling van biodiversiteit leidt uiteindelijk tot verschraling van de menselijke ziel. Dat proces van versnelde verschraling is nu zo’n 250 jaar gaande en heeft ons enorm veel positieve ontwikkelingen gebracht. Echter we staan nu op een keerpunt van transformatie. We zijn in een nieuwe fase beland waar herstel van biodiversiteit, onze economie en de samenleving wereldwijd gaat bepalen. De eerste stappen worden nu al ingang gezet, overal ter wereld. Want een landschap zonder biodiversiteit, is een landschap zonder ziel. En een landschap zonder ziel, leidt tot mensen zonder bezieling. Kijk maar eens naar dit filmpje van Conservation International : youtube filmpje Julia Roberts is Mother Nature

Gelanceerd in oktober 2015 nieuw boek van bestuurslid, Willem Ferwerda te Ankara.

Gratis down te loaden : Holistic framework for business aims to boost ecological restoration

Dat het herstellen van natuur kan weet ik al sinds ik op het onderwerp afstudeerde in de Colombiaanse Andes. Het hangt eigenlijk af van drie dingen: betrokken en ondernemende mensen, de juiste kennis, en als je het schaalbaar wilt maken, van een brede economische onderbouwing. Hierover gaat de nieuwe VPRO-Tegenlicht documentaire Groen Goud 2, die op zondag 5 oktober 2014 te zien was op NPO 2.
Twee jaar geleden lieten de makers van Tegenlicht in Groen Goud 1 samen met de Chinese filmmaker John D. Liu zien dat het grootschalig herstellen van gedegradeerde natuur goed mogelijk is. 
In deze aflevering kijken ze naar de winst die dergelijke landschapsherstel projecten opleveren. De makers reisden af naar het platteland van Egypte, India en Spanje. 
Samen met mijn collega’s ben ik bezig om een ander business model te maken o
m landschapsherstel voor alle partijen, zoals boeren, bedrijven, investeerders en natuurbeschermers te realiseren. Heb dat de 'four returns benadering' genoemd. In Tegenlicht zal ik daar wat meer over vertellen. Meer is te vinden op:http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/groen-goud-2.html

Verzenden